Câu lạc bộ VfL Wolfsburg

04/12/2020 19:00:00 (GMT+7)

VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg

  • Năm thành lập
  • Địa chỉ
  • Thành phố
  • Quốc gia
  • Sân vận động
  • Sức chứa

Danh sách cầu thủ

Vị trí
Tên cầu thủ
Tiền vệ
Tiền đạo
Tiền vệ
Tiền vệ
Thủ môn
Tiền đạo
Tiền đạo
Thủ môn
Thủ môn
Thủ môn
Hậu vệ
Hậu vệ
Hậu vệ
Hậu vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền đạo
Tiền đạo
Hậu vệ
Hậu vệ
Tiền vệ
Tiền đạo
Thủ môn
Tiền đạo
Tiền đạo
Thủ môn
Thủ môn
Thủ môn
Hậu vệ
Hậu vệ
Hậu vệ
Hậu vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền vệ
Tiền đạo
Tiền đạo
Hậu vệ
Hậu vệ
Tiền vệ