Europa League

07/08/2020 01:00:00 (GMT+7)

UEFA Europa League

Europa League 2019/2020

Quốc gia: World

Khởi tranh: 27/06/2019

Kết thúc: 04/08/2020

Bảng xếp hạng Europa League

UEFA Europa League: Group A Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 5 0 1 11 15
6 3 1 2 2 10
6 1 2 3 -3 5
6 1 1 4 -10 4
UEFA Europa League: Group B Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 3 2 1 2 11
6 2 3 1 1 9
6 1 4 1 0 7
6 0 3 3 -3 3
UEFA Europa League: Group C Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 4 1 1 8 13
6 4 0 2 4 12
6 3 0 3 -4 9
6 0 1 5 -8 1
UEFA Europa League: Group D Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 4 1 1 7 13
6 4 0 2 4 12
6 2 2 2 -3 8
6 0 1 5 -8 1
UEFA Europa League: Group E Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 4 1 1 4 13
6 4 0 2 2 12
6 2 0 4 -3 6
6 1 1 4 -3 4
UEFA Europa League: Group F Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 3 2 1 7 11
6 3 0 3 -2 9
6 2 2 2 -2 8
6 1 2 3 -3 5
UEFA Europa League: Group G Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 3 1 2 -1 10
6 2 3 1 2 9
6 2 2 2 1 8
6 1 2 3 -2 5
UEFA Europa League: Group H Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 3 2 1 8 11
6 2 2 2 0 8
6 1 4 1 -2 7
6 1 2 3 -6 5
UEFA Europa League: Group I Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 3 3 0 4 12
6 3 2 1 2 11
6 0 4 2 -2 4
6 0 3 3 -4 3
UEFA Europa League: Group J Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 3 1 2 -2 10
6 2 3 1 6 9
6 2 2 2 -3 8
6 1 2 3 -1 5
UEFA Europa League: Group K Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 4 2 0 6 14
6 4 1 1 6 13
6 1 1 4 -3 4
6 1 0 5 -9 3
UEFA Europa League: Group L Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
6 4 1 1 8 13
6 2 3 1 7 9
6 2 2 2 0 8
6 1 0 5 -15 3