Europa League

31/10/2020 17:00:00 (GMT+7)

UEFA Europa League

Europa League 2020

Quốc gia: World

Khởi tranh: 18/08/2020

Kết thúc: 01/10/2020

Bảng xếp hạng Europa League

UEFA Europa League: Group A Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 1 1 0 2 4
2 1 1 0 1 4
2 0 1 1 -1 1
2 0 1 1 -2 1
UEFA Europa League: Group B Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 4 6
2 2 0 0 2 6
2 0 0 2 -2 0
2 0 0 2 -4 0
UEFA Europa League: Group C Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 1 0 1 3 3
2 1 0 1 1 3
2 1 0 1 -1 3
2 1 0 1 -3 3
UEFA Europa League: Group D Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 5 6
2 2 0 0 3 6
2 0 0 2 -3 0
2 0 0 2 -5 0
UEFA Europa League: Group E Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 1 1 0 1 4
2 1 0 1 0 3
2 0 2 0 0 2
2 0 1 1 -1 1
UEFA Europa League: Group F Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 4 6
2 1 0 1 0 3
2 1 0 1 0 3
2 0 0 2 -4 0
UEFA Europa League: Group G Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 4 6
2 2 0 0 4 6
2 0 0 2 -4 0
2 0 0 2 -4 0
UEFA Europa League: Group H Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 5 6
2 1 1 0 3 4
2 0 1 1 -2 1
2 0 0 2 -6 0
UEFA Europa League: Group I Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 4 6
2 2 0 0 2 6
2 0 0 2 -3 0
2 0 0 2 -3 0
UEFA Europa League: Group J Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 2 6
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 -2 3
2 0 0 2 -2 0
UEFA Europa League: Group K Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 1 1 0 3 4
2 0 2 0 0 2
2 0 2 0 0 2
2 0 1 1 -3 1
UEFA Europa League: Group L Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 2 0 0 5 6
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 -3 3
2 0 0 2 -4 0