'Khó có thể tước quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar'
World Cup 2022
09/04/2020 11:03:00 (GMT+7)

'Khó có thể tước quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar'