Quảng cáo

17 tuổi có thể học lái xe

Đề xuất người đủ 17 tuổi trở lên có thể đăng ký học lái xe
Xe

Đề xuất người đủ 17 tuổi trở lên có thể đăng ký học lái xe

Tại dự thảo Luật mới, Bộ Công an đề xuất quy định cho người đủ 17 tuổi trở lên có thể được đăng ký học lái xe mô tô 2-3 bánh và xe ô tô.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo