Sporting Gijon

  • http://www.realsporting.com/
  • Gijón, Tây Ban Nha
  • Quốc tịch : Tây Ban Nha
  • Sân nhà: El Molinon
  • Thành lập : 1905
  • Sức chứa : 30000
Tin tức về Sporting Gijon