Sheffield Wednesday

  • www.swfc.co.uk
  • Sheffield, South Yorkshire, Anh
  • [email protected]
  • +44 (871) 995 1867 - Fax: +44 (114) 221 2122
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Hillsborough
  • Thành lập : 1867
  • Sức chứa : 39,732
Tin tức về Sheffield Wednesday