Sanna Khánh Hoà

  • www.vnleague.com/doi-bong/30-Sanna-Khanh-Hoa-BVN.html
  • Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động 19 tháng 8
  • Thành lập : 2013
  • Sức chứa : 25,000
Tin tức về Sanna Khánh Hoà
1 2