Manchester City

  • mcfc.co.uk
  • Manchester, Anh
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Etihad
  • Thành lập : 1880
  • Sức chứa : 48000
Tin tức về Manchester City
1 2 3