Hà Nội FC

  • http://www.fchanoi.com/
  • Thủ đô Hà Nội
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Hàng Đẫy
  • Thành lập : 1956
  • Sức chứa : 20.000
Tin tức về Hà Nội FC
1 2 3