Brentford

  • www.brentfordfc.co.uk
  • Brentford, Greater London, Anh
  • [email protected]
  • +44 (8453) 456 442 - Fax: +44 (208) 380 9937
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Griffin Park
  • Thành lập : 1889
  • Sức chứa : 12,300
Tin tức về Brentford