Lịch thi đấu

Vietnam – V-League

Thứ sáu, 3 tháng 4 năm 2015
17:00
Binh Duong
v
Ha Noi TT
Chủ nhật, 12 tháng 4 năm 2015
16:00
Can Tho
v
Dong Tam Long An
16:00
Dong Thap Cao Lanh
v
LS Thanh Hoa
17:00
Da Nang
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Dong Nai FC
v
Binh Duong
17:00
Song Lam Nghe An
v
Hoang Anh Gia Lai
17:30
Than Quang Ninh
v
QNK Quang Nam
18:00
Ha Noi TT
v
Hai Phong
Thứ sáu, 17 tháng 4 năm 2015
17:00
LS Thanh Hoa
v
Binh Duong
Thứ bảy, 18 tháng 4 năm 2015
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Ha Noi TT
Chủ nhật, 19 tháng 4 năm 2015
16:00
Can Tho
v
Da Nang
16:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Song Lam Nghe An
16:30
Dong Tam Long An
v
Than Quang Ninh
17:00
Hai Phong
v
QNK Quang Nam
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Dong Nai FC
Thứ bảy, 25 tháng 4 năm 2015
17:00
Da Nang
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Song Lam Nghe An
v
Can Tho
17:30
Than Quang Ninh
v
Khanh Hoa Nha Trang
Chủ nhật, 26 tháng 4 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
LS Thanh Hoa
17:00
Dong Nai FC
v
Dong Tam Long An
18:00
Ha Noi TT
v
Hoang Anh Gia Lai
Thứ hai, 27 tháng 4 năm 2015
17:00
Binh Duong
v
Hai Phong
Thứ sáu, 1 tháng 5 năm 2015
16:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Ha Noi TT
Thứ bảy, 2 tháng 5 năm 2015
16:30
Dong Tam Long An
v
Hai Phong
17:00
Da Nang
v
Than Quang Ninh
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Binh Duong
Chủ nhật, 3 tháng 5 năm 2015
16:00
Can Tho
v
LS Thanh Hoa
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
QNK Quang Nam
17:00
Song Lam Nghe An
v
Dong Nai FC
Chủ nhật, 28 tháng 6 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Binh Duong
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Dong Nai FC
v
Da Nang
17:00
Hai Phong
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
LS Thanh Hoa
v
Dong Tam Long An
17:30
Than Quang Ninh
v
Song Lam Nghe An
18:00
Ha Noi TT
v
Can Tho
Thứ bảy, 4 tháng 7 năm 2015
16:00
Can Tho
v
Dong Nai FC
17:00
Binh Duong
v
Song Lam Nghe An
17:00
Dong Tam Long An
v
QNK Quang Nam
Chủ nhật, 5 tháng 7 năm 2015
16:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Than Quang Ninh
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Hai Phong
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
LS Thanh Hoa
18:00
Ha Noi TT
v
Da Nang
Thứ bảy, 11 tháng 7 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
Ha Noi TT
17:00
Da Nang
v
Binh Duong
17:00
Dong Nai FC
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Hai Phong
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
LS Thanh Hoa
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Song Lam Nghe An
v
Dong Tam Long An
17:30
Than Quang Ninh
v
Can Tho
Thứ tư, 15 tháng 7 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Binh Duong
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Dong Nai FC
v
Song Lam Nghe An
17:00
Hai Phong
v
Dong Tam Long An
17:00
LS Thanh Hoa
v
Can Tho
17:30
Than Quang Ninh
v
Da Nang
18:00
Ha Noi TT
v
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 19 tháng 7 năm 2015
16:00
Can Tho
v
Ha Noi TT
16:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Hai Phong
17:00
Da Nang
v
Dong Nai FC
17:00
Dong Tam Long An
v
LS Thanh Hoa
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Binh Duong
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
QNK Quang Nam
17:00
Song Lam Nghe An
v
Than Quang Ninh
Thứ bảy, 25 tháng 7 năm 2015
16:00
Can Tho
v
Hai Phong
17:00
Dong Nai FC
v
QNK Quang Nam
17:30
Than Quang Ninh
v
Binh Duong
Chủ nhật, 26 tháng 7 năm 2015
16:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Dong Tam Long An
17:00
Da Nang
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Song Lam Nghe An
v
Khanh Hoa Nha Trang
18:00
Ha Noi TT
v
LS Thanh Hoa
Thứ bảy, 1 tháng 8 năm 2015
17:00
Binh Duong
v
Can Tho
17:00
Dong Tam Long An
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Hai Phong
v
Da Nang
Chủ nhật, 2 tháng 8 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Dong Nai FC
v
Ha Noi TT
17:00
LS Thanh Hoa
v
Song Lam Nghe An
17:30
Than Quang Ninh
v
Hoang Anh Gia Lai
Thứ bảy, 8 tháng 8 năm 2015
17:00
Hai Phong
v
Dong Nai FC
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Can Tho
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 9 tháng 8 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
Da Nang
17:00
Binh Duong
v
Dong Tam Long An
17:00
LS Thanh Hoa
v
Than Quang Ninh
18:00
Ha Noi TT
v
Song Lam Nghe An
Thứ bảy, 15 tháng 8 năm 2015
16:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Da Nang
v
Dong Tam Long An
17:30
Than Quang Ninh
v
Hai Phong
Chủ nhật, 16 tháng 8 năm 2015
16:00
Can Tho
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Dong Nai FC
v
LS Thanh Hoa
17:00
Song Lam Nghe An
v
QNK Quang Nam
18:00
Ha Noi TT
v
Binh Duong
Thứ bảy, 22 tháng 8 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
Than Quang Ninh
17:00
Dong Tam Long An
v
Can Tho
17:00
LS Thanh Hoa
v
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 23 tháng 8 năm 2015
17:00
Binh Duong
v
Dong Nai FC
17:00
Hai Phong
v
Ha Noi TT
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Song Lam Nghe An
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Da Nang
Thứ bảy, 29 tháng 8 năm 2015
17:00
Da Nang
v
Can Tho
17:00
Dong Nai FC
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Song Lam Nghe An
v
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2015
16:30
QNK Quang Nam
v
Hai Phong
17:00
Binh Duong
v
LS Thanh Hoa
17:30
Than Quang Ninh
v
Dong Tam Long An
18:00
Ha Noi TT
v
Khanh Hoa Nha Trang
Chủ nhật, 6 tháng 9 năm 2015
17:00
Can Tho
v
Song Lam Nghe An
17:00
Dong Tam Long An
v
Dong Nai FC
17:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Da Nang
17:00
Hai Phong
v
Binh Duong
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Ha Noi TT
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Than Quang Ninh
17:00
LS Thanh Hoa
v
QNK Quang Nam
Chủ nhật, 13 tháng 9 năm 2015
17:00
Binh Duong
v
QNK Quang Nam
17:00
Can Tho
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Dong Nai FC
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Ha Noi TT
v
Than Quang Ninh
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Dong Tam Long An
17:00
LS Thanh Hoa
v
Hai Phong
17:00
Song Lam Nghe An
v
Da Nang
Chủ nhật, 20 tháng 9 năm 2015
17:00
Da Nang
v
LS Thanh Hoa
17:00
Dong Tam Long An
v
Ha Noi TT
17:00
Dong Thap Cao Lanh
v
Binh Duong
17:00
Hai Phong
v
Song Lam Nghe An
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
QNK Quang Nam
v
Can Tho
17:00
Than Quang Ninh
v
Dong Nai FC
Sự kiện nổi bật