bao bong da, tin the thao

Kết quả V-League 2016, xem KET QUA VLEAGUE 2016 hôm nay

lich thi dau futsal, lich thi dau Futsal World Cup 2016, Futsal World Cup, Futsal Viet Nam, ket qua futsal wc 2016

Kết quả

Vietnam – V-League

Chủ nhật, 18 tháng 9 năm 2016
F
T
Can Tho
0 - 0
Binh Duong
F
T
Dong Thap Cao Lanh
0 - 4
Da Nang
F
T
Ha Noi TT
2 - 0
FLC Thanh Hoa
F
T
Hai Phong
3 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 3
Saigon FC
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
3 - 1
Than Quang Ninh
F
T
QNK Quang Nam
6 - 2
Dong Tam Long An
Chủ nhật, 11 tháng 9 năm 2016
F
T
Binh Duong
1 - 3
QNK Quang Nam
F
T
Da Nang
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Dong Tam Long An
2 - 5
Hai Phong
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Saigon FC
4 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Song Lam Nghe An
4 - 2
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
0 - 1
Ha Noi TT
Chủ nhật, 4 tháng 9 năm 2016
F
T
Da Nang
3 - 1
Saigon FC
F
T
Dong Tam Long An
3 - 3
Can Tho
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Ha Noi TT
1 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Hai Phong
2 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Hoang Anh Gia Lai
5 - 2
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Song Lam Nghe An
2 - 0
Binh Duong
Chủ nhật, 28 tháng 8 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Binh Duong
3 - 2
Dong Tam Long An
F
T
Can Tho
3 - 2
Hai Phong
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
Thứ bảy, 27 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 4
FLC Thanh Hoa
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
3 - 1
Da Nang
F
T
Saigon FC
0 - 3
Ha Noi TT
Chủ nhật, 21 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
QNK Quang Nam
0 - 1
Ha Noi TT
F
T
Can Tho
0 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Da Nang
4 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Hai Phong
1 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Saigon FC
0 - 2
Binh Duong
Thứ tư, 17 tháng 8 năm 2016
F
T
Binh Duong
3 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Dong Tam Long An
1 - 3
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
3 - 0
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
0 - 2
Da Nang
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Saigon FC
F
T
Ha Noi TT
0 - 1
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
2 - 0
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 13 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 3
Dong Tam Long An
F
T
Can Tho
0 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Da Nang
3 - 4
QNK Quang Nam
F
T
Hai Phong
2 - 1
Ha Noi TT
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 1
Binh Duong
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 0
FLC Thanh Hoa
Thứ sáu, 12 tháng 8 năm 2016
F
T
Saigon FC
0 - 0
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 7 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 1
Than Quang Ninh
F
T
QNK Quang Nam
0 - 0
Can Tho
F
T
Da Nang
1 - 2
Ha Noi TT
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
Saigon FC
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Binh Duong
1 - 3
Hai Phong
Thứ bảy, 6 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 2
Song Lam Nghe An
Chủ nhật, 31 tháng 7 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 0
Saigon FC
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Hai Phong
Thứ bảy, 30 tháng 7 năm 2016
F
T
Binh Duong
0 - 1
Da Nang
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 1
QNK Quang Nam
F
T
FLC Thanh Hoa
3 - 2
Can Tho
Thứ sáu, 29 tháng 7 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Ha Noi TT
2 - 0
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 24 tháng 7 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Hai Phong
0 - 3
Da Nang
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Binh Duong
F
T
Ha Noi TT
1 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Than Quang Ninh
2 - 1
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 23 tháng 7 năm 2016
F
T
Can Tho
0 - 1
Saigon FC
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 1
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 17 tháng 7 năm 2016
F
T
Da Nang
2 - 2
Can Tho
F
T
Saigon FC
3 - 3
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 2
Khanh Hoa Nha Trang
Thứ bảy, 16 tháng 7 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Binh Duong
1 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Dong Tam Long An
0 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 0
Ha Noi TT
Chủ nhật, 10 tháng 7 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 2
Can Tho
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Hai Phong
F
T
Saigon FC
1 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
FLC Thanh Hoa
4 - 4
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 9 tháng 7 năm 2016
F
T
Binh Duong
4 - 5
Ha Noi TT
F
T
Dong Tam Long An
2 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Than Quang Ninh
3 - 2
Da Nang
Chủ nhật, 3 tháng 7 năm 2016
F
T
Da Nang
2 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
QNK Quang Nam
3 - 3
Saigon FC
F
T
Can Tho
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Hai Phong
3 - 2
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 1
Binh Duong
F
T
Song Lam Nghe An
4 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Ha Noi TT
1 - 1
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 25 tháng 6 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Binh Duong
0 - 3
FLC Thanh Hoa
F
T
Da Nang
2 - 0
Hai Phong
F
T
Dong Tam Long An
1 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 4
QNK Quang Nam
F
T
Saigon FC
0 - 1
Can Tho
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 3
Ha Noi TT
Chủ nhật, 19 tháng 6 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Ha Noi TT
3 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Can Tho
1 - 2
Da Nang
F
T
Hai Phong
1 - 1
Saigon FC
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Than Quang Ninh
2 - 1
Binh Duong
Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2016
F
T
Binh Duong
1 - 1
Saigon FC
F
T
FLC Thanh Hoa
0 - 1
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
3 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Ha Noi TT
3 - 0
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 21 tháng 5 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 3
Da Nang
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
4 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Than Quang Ninh
2 - 1
Can Tho
Thứ tư, 18 tháng 5 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 1
Binh Duong
F
T
FLC Thanh Hoa
4 - 0
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 15 tháng 5 năm 2016
F
T
Can Tho
3 - 0
Ha Noi TT
F
T
Hai Phong
2 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 2
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 14 tháng 5 năm 2016
F
T
Da Nang
1 - 1
Song Lam Nghe An
F
T
Saigon FC
3 - 1
FLC Thanh Hoa
Thứ sáu, 13 tháng 5 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 2
Binh Duong
F
T
QNK Quang Nam
1 - 1
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 8 tháng 5 năm 2016
F
T
Binh Duong
5 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
Ha Noi TT
2 - 1
Hai Phong
Thứ bảy, 7 tháng 5 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
1 - 1
Da Nang
F
T
Dong Tam Long An
2 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 0
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
1 - 0
Saigon FC
Chủ nhật, 1 tháng 5 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 1
Dong Tam Long An
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Can Tho
0 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Ha Noi TT
2 - 1
Da Nang
Thứ bảy, 30 tháng 4 năm 2016
F
T
Hai Phong
0 - 0
Binh Duong
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 2
Saigon FC
F
T
Than Quang Ninh
4 - 0
Dong Thap Cao Lanh
Thứ hai, 25 tháng 4 năm 2016
F
T
Da Nang
1 - 1
Binh Duong
Chủ nhật, 24 tháng 4 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 5
Ha Noi TT
F
T
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Saigon FC
3 - 1
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 23 tháng 4 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Can Tho
5 - 2
FLC Thanh Hoa
F
T
Hai Phong
2 - 1
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 17 tháng 4 năm 2016
F
T
FLC Thanh Hoa
3 - 1
Da Nang
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Can Tho
F
T
Saigon FC
0 - 0
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 16 tháng 4 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
2 - 5
Ha Noi TT
F
T
Dong Thap Cao Lanh
0 - 1
Hai Phong
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Song Lam Nghe An
Thứ sáu, 15 tháng 4 năm 2016
F
T
Binh Duong
3 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
Chủ nhật, 10 tháng 4 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 0
Saigon FC
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
FLC Thanh Hoa
F
T
Can Tho
4 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Da Nang
1 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Hai Phong
4 - 2
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 0
Dong Tam Long An
F
T
Ha Noi TT
1 - 2
Binh Duong
Chủ nhật, 13 tháng 3 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Can Tho
2 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Saigon FC
3 - 0
Da Nang
Thứ bảy, 12 tháng 3 năm 2016
F
T
Than Quang Ninh
2 - 4
FLC Thanh Hoa
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 0
Ha Noi TT
F
T
QNK Quang Nam
0 - 1
Hai Phong
Thứ năm, 10 tháng 3 năm 2016
F
T
Binh Duong
1 - 2
Song Lam Nghe An
Chủ nhật, 6 tháng 3 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 1
Binh Duong
F
T
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Ha Noi TT
1 - 1
Saigon FC
Thứ bảy, 5 tháng 3 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
3 - 3
QNK Quang Nam
F
T
Da Nang
1 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Hai Phong
1 - 0
Can Tho
Chủ nhật, 28 tháng 2 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
0 - 1
Saigon FC
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
Da Nang
F
T
Hai Phong
5 - 0
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 27 tháng 2 năm 2016
F
T
Can Tho
2 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 2
FLC Thanh Hoa
F
T
Ha Noi TT
0 - 1
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 21 tháng 2 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
0 - 2
Hai Phong
F
T
Than Quang Ninh
1 - 2
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Dong Tam Long An
1 - 0
QNK Quang Nam
F
T
Saigon FC
0 - 5
Hoang Anh Gia Lai
Thứ bảy, 20 tháng 2 năm 2016
F
T
FLC Thanh Hoa
3 - 0
Ha Noi TT
F
T
Da Nang
2 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Binh Duong
2 - 0
Can Tho
Tin mới cập nhật
Video bàn thắng: Celtic 3 - 3 Man City (Bảng C - Champions League)

Video bàn thắng: Celtic 3 - 3 Man City (Bảng C - Champions League)

Celtic là đội bóng chặn đứng thành tích 10 trận thắng liên tiếp của Man City kể từ đầu mùa giải, họ cũng trở thành đội đầu tiên ghi được 3 bàn vào lưới đội quân của Pep Guardiola.

Atletico đả bại Bayern Munich tại Vicente Calderon

Atletico đả bại Bayern Munich tại Vicente Calderon

Atletico Madrid đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Bayern Munich dựa trên lối chơi đầy tính toán ở lượt trận thứ 2 bảng D Champions League.

Video bàn thắng: M’Gladbach 1-2 Barcelona (Bảng C - Champions League)

Video bàn thắng: M’Gladbach 1-2 Barcelona (Bảng C - Champions League)

Thiếu vắng Messi vì chấn thương, HLV Enrique quyết định để tân binh Alcacer đá chính từ đầu trên hàng công cùng Suarez và Neymar. Như thường lệ, Barca là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng do thiếu Messi nên mất đi rất nhiều sự sắc...

Video bàn thắng: Arsenal 2-0 Basel (Bảng A - Champions League)

Video bàn thắng: Arsenal 2-0 Basel (Bảng A - Champions League)

Theo Walcott lập cú đúp giúp Arsenal dễ dàng vượt qua Basel với tỷ số 2-0. Với kết quả này, thầy trò Wenger cùng PSG chia sẻ ngôi đầu bảng A với cùng 4 điểm.

ĐT futsal Việt Nam tìm được người thay thế HLV Bruno Garcia

ĐT futsal Việt Nam tìm được người thay thế HLV Bruno Garcia

(Thethao247.vn) – Sau nhiều tính toán thì BLĐ ĐT futsal Việt Nam đã quyết định để đội trưởng Nguyễn Bảo Quân tạm thời thay thế HLV Bruno Garcia, điều hành những công việc tại đội bóng.

Kết quả Atletico 1-0 Bayern Munich

Kết quả Atletico 1-0 Bayern Munich

Cập nhật link xem trực tiếp Atletico vs Bayern Munich diễn ra lúc 1h45 ngày 29/9 thuộc lượt trận thứ 2 Champions League.

MU nhận tin vui trước thềm lượt trận thứ 2 vòng loại Europa League

MU nhận tin vui trước thềm lượt trận thứ 2 vòng loại Europa League

(Thethao247.vn) - Tờ Manchester Evening News cho biết Henrikh Mkhitaryan đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trước trận gặp Zorya Luhansk ở Europa League.

Văn Toàn tiết lộ vị trí yêu thích ở ĐT Việt Nam

Văn Toàn tiết lộ vị trí yêu thích ở ĐT Việt Nam

Tiền đạo Văn Toàn không muốn trở thành trung phong cắm trong đội hình của ĐT Việt Nam, thay vào đó anh muốn đá như một tiền vệ phải.

Huy Toàn chỉ ra sự khác biệt giữa triều đại Hữu Thắng và Miura

Huy Toàn chỉ ra sự khác biệt giữa triều đại Hữu Thắng và Miura

Theo tiền vệ Võ Huy Toàn, mỗi HLV đều có phương pháp huấn luyện khác nhau nhưng điểm chung là cầu thủ nào cũng phải cố gắng hết mình để giành lấy suất đá chính.

Tin bóng đá Anh 28/9: Rooney lọt danh sách ƯCV tuyển Anh, Costa được đề cử hay nhất tháng 9

Tin bóng đá Anh 28/9: Rooney lọt danh sách ƯCV tuyển Anh, Costa được đề cử hay nhất tháng 9

Rooney lọt danh sách ƯCV tuyển Anh, Costa được ứng cử hay nhất tháng 9, Pep hướng tới kỷ lục khủng cùng Man xanh,... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 28/9.

Link Sopcast
Sự kiện nổi bật