bao bong da, tin the thao

Kết quả

Vietnam – V-League

Chủ nhật, 20 tháng 9 năm 2015
F
T
Da Nang
0 - 0
LS Thanh Hoa
F
T
Dong Tam Long An
1 - 3
Ha Noi TT
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 4
Binh Duong
F
T
Hai Phong
2 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
QNK Quang Nam
0 - 0
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
4 - 1
Dong Nai FC
Chủ nhật, 13 tháng 9 năm 2015
F
T
Binh Duong
1 - 3
QNK Quang Nam
F
T
Can Tho
1 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Dong Nai FC
1 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Ha Noi TT
1 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Dong Tam Long An
F
T
LS Thanh Hoa
0 - 1
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 1
Da Nang
Thứ ba, 1 tháng 9 năm 2015
F
T
Can Tho
3 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Dong Tam Long An
4 - 4
Dong Nai FC
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 4
Da Nang
F
T
Hai Phong
0 - 0
Binh Duong
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 2
Ha Noi TT
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 5
Than Quang Ninh
F
T
LS Thanh Hoa
3 - 4
QNK Quang Nam
Thứ sáu, 28 tháng 8 năm 2015
F
T
QNK Quang Nam
5 - 0
Hai Phong
F
T
Binh Duong
5 - 2
LS Thanh Hoa
F
T
Da Nang
3 - 1
Can Tho
F
T
Dong Nai FC
1 - 2
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Ha Noi TT
3 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
Chủ nhật, 23 tháng 8 năm 2015
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 1
Da Nang
F
T
Binh Duong
2 - 1
Dong Nai FC
F
T
Hai Phong
1 - 2
Ha Noi TT
Thứ bảy, 22 tháng 8 năm 2015
F
T
Dong Tam Long An
1 - 2
Can Tho
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 1
Song Lam Nghe An
F
T
LS Thanh Hoa
1 - 0
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 16 tháng 8 năm 2015
F
T
Can Tho
0 - 3
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Dong Nai FC
5 - 2
LS Thanh Hoa
F
T
Song Lam Nghe An
3 - 2
QNK Quang Nam
F
T
Ha Noi TT
2 - 2
Binh Duong
Thứ bảy, 15 tháng 8 năm 2015
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Da Nang
7 - 3
Dong Tam Long An
F
T
Than Quang Ninh
2 - 1
Hai Phong
Chủ nhật, 9 tháng 8 năm 2015
F
T
Binh Duong
3 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Hai Phong
2 - 1
Dong Nai FC
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Can Tho
F
T
LS Thanh Hoa
3 - 1
Than Quang Ninh
F
T
Ha Noi TT
1 - 0
Song Lam Nghe An
Thứ bảy, 8 tháng 8 năm 2015
F
T
QNK Quang Nam
2 - 1
Da Nang
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 1
Dong Thap Cao Lanh
Thứ tư, 5 tháng 8 năm 2015
F
T
Than Quang Ninh
3 - 0
Hoang Anh Gia Lai
Chủ nhật, 2 tháng 8 năm 2015
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
LS Thanh Hoa
2 - 1
Song Lam Nghe An
Thứ bảy, 1 tháng 8 năm 2015
F
T
Dong Tam Long An
2 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Binh Duong
4 - 1
Can Tho
F
T
Dong Nai FC
0 - 0
Ha Noi TT
F
T
Hai Phong
2 - 0
Da Nang
Thứ năm, 23 tháng 7 năm 2015
F
T
Can Tho
2 - 1
Hai Phong
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Da Nang
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Dong Nai FC
3 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Song Lam Nghe An
0 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Ha Noi TT
4 - 1
LS Thanh Hoa
F
T
Than Quang Ninh
0 - 1
Binh Duong
Chủ nhật, 19 tháng 7 năm 2015
F
T
Can Tho
1 - 3
Ha Noi TT
F
T
Dong Tam Long An
2 - 1
LS Thanh Hoa
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 2
Hai Phong
F
T
Da Nang
2 - 1
Dong Nai FC
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Binh Duong
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 0
QNK Quang Nam
F
T
Song Lam Nghe An
3 - 1
Than Quang Ninh
Thứ tư, 15 tháng 7 năm 2015
F
T
QNK Quang Nam
4 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Binh Duong
1 - 2
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Dong Nai FC
1 - 1
Song Lam Nghe An
F
T
Hai Phong
1 - 1
Dong Tam Long An
F
T
LS Thanh Hoa
2 - 0
Can Tho
F
T
Ha Noi TT
7 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Than Quang Ninh
1 - 0
Da Nang
Thứ bảy, 11 tháng 7 năm 2015
F
T
QNK Quang Nam
2 - 2
Ha Noi TT
F
T
Da Nang
0 - 2
Binh Duong
F
T
Dong Nai FC
0 - 4
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Hai Phong
1 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
LS Thanh Hoa
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Song Lam Nghe An
2 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Than Quang Ninh
0 - 3
Can Tho
Chủ nhật, 5 tháng 7 năm 2015
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 1
Than Quang Ninh
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Hai Phong
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 3
LS Thanh Hoa
F
T
Ha Noi TT
2 - 0
Da Nang
Thứ bảy, 4 tháng 7 năm 2015
F
T
Can Tho
4 - 3
Dong Nai FC
F
T
Dong Tam Long An
4 - 3
QNK Quang Nam
F
T
Binh Duong
1 - 1
Song Lam Nghe An
Chủ nhật, 28 tháng 6 năm 2015
F
T
QNK Quang Nam
4 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Binh Duong
4 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Dong Nai FC
1 - 2
Da Nang
F
T
Hai Phong
2 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
LS Thanh Hoa
4 - 3
Dong Tam Long An
F
T
Ha Noi TT
4 - 1
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
1 - 0
Song Lam Nghe An
Chủ nhật, 3 tháng 5 năm 2015
F
T
Can Tho
1 - 1
LS Thanh Hoa
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 2
QNK Quang Nam
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 2
Dong Nai FC
Thứ bảy, 2 tháng 5 năm 2015
F
T
Dong Tam Long An
1 - 0
Hai Phong
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 0
Binh Duong
F
T
Da Nang
2 - 0
Than Quang Ninh
Thứ sáu, 1 tháng 5 năm 2015
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 0
Ha Noi TT
Thứ hai, 27 tháng 4 năm 2015
F
T
Binh Duong
3 - 1
Hai Phong
Chủ nhật, 26 tháng 4 năm 2015
F
T
QNK Quang Nam
0 - 0
LS Thanh Hoa
F
T
Dong Nai FC
0 - 0
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 25 tháng 4 năm 2015
F
T
Da Nang
3 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Song Lam Nghe An
2 - 2
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
3 - 3
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Ha Noi TT
4 - 3
Hoang Anh Gia Lai
Chủ nhật, 19 tháng 4 năm 2015
F
T
Can Tho
0 - 5
Da Nang
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 3
Song Lam Nghe An
F
T
Dong Tam Long An
0 - 1
Than Quang Ninh
F
T
Hai Phong
1 - 0
QNK Quang Nam
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 2
Dong Nai FC
Thứ bảy, 18 tháng 4 năm 2015
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 0
Ha Noi TT
Thứ sáu, 17 tháng 4 năm 2015
F
T
LS Thanh Hoa
1 - 1
Binh Duong
Chủ nhật, 12 tháng 4 năm 2015
F
T
Can Tho
0 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 3
LS Thanh Hoa
F
T
Da Nang
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Dong Nai FC
1 - 2
Binh Duong
F
T
Song Lam Nghe An
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Than Quang Ninh
1 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Ha Noi TT
1 - 1
Hai Phong
Thứ sáu, 3 tháng 4 năm 2015
F
T
Binh Duong
1 - 0
Ha Noi TT
Chủ nhật, 15 tháng 2 năm 2015
F
T
LS Thanh Hoa
3 - 2
Dong Nai FC
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 2
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
4 - 0
Can Tho
Thứ bảy, 14 tháng 2 năm 2015
F
T
Dong Tam Long An
0 - 0
Da Nang
F
T
QNK Quang Nam
0 - 1
Song Lam Nghe An
F
T
Hai Phong
0 - 0
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 8 tháng 2 năm 2015
F
T
Than Quang Ninh
0 - 1
LS Thanh Hoa
F
T
Da Nang
1 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Dong Tam Long An
3 - 1
Binh Duong
Thứ bảy, 7 tháng 2 năm 2015
F
T
Can Tho
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Dong Thap Cao Lanh
0 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Dong Nai FC
1 - 1
Hai Phong
Thứ sáu, 6 tháng 2 năm 2015
F
T
Song Lam Nghe An
2 - 0
Ha Noi TT
Chủ nhật, 1 tháng 2 năm 2015
F
T
Can Tho
1 - 3
Binh Duong
F
T
Da Nang
2 - 0
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
4 - 0
LS Thanh Hoa
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 0
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 31 tháng 1 năm 2015
F
T
Dong Thap Cao Lanh
3 - 0
QNK Quang Nam
F
T
Ha Noi TT
2 - 0
Dong Nai FC
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 25 tháng 1 năm 2015
F
T
LS Thanh Hoa
2 - 1
Ha Noi TT
F
T
Dong Tam Long An
3 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
QNK Quang Nam
3 - 1
Dong Nai FC
F
T
Binh Duong
1 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Hai Phong
4 - 2
Can Tho
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 0
Da Nang
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 2
Song Lam Nghe An
Thứ tư, 21 tháng 1 năm 2015
F
T
LS Thanh Hoa
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Da Nang
1 - 1
Ha Noi TT
F
T
QNK Quang Nam
2 - 2
Dong Tam Long An
F
T
Song Lam Nghe An
0 - 1
Binh Duong
F
T
Dong Nai FC
1 - 0
Can Tho
F
T
Hai Phong
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai
Thứ bảy, 17 tháng 1 năm 2015
F
T
Can Tho
2 - 3
Than Quang Ninh
F
T
Dong Thap Cao Lanh
4 - 1
Dong Nai FC
F
T
Dong Tam Long An
1 - 1
Song Lam Nghe An
F
T
Binh Duong
3 - 2
Da Nang
F
T
Ha Noi TT
4 - 4
QNK Quang Nam
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
LS Thanh Hoa
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 0
Hai Phong
Chủ nhật, 11 tháng 1 năm 2015
F
T
Da Nang
1 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
Dong Tam Long An
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 1
Dong Nai FC
F
T
Hai Phong
2 - 0
LS Thanh Hoa
Thứ bảy, 10 tháng 1 năm 2015
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 1
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
0 - 1
Ha Noi TT
F
T
QNK Quang Nam
2 - 4
Binh Duong
Chủ nhật, 4 tháng 1 năm 2015
F
T
LS Thanh Hoa
2 - 1
Da Nang
F
T
Can Tho
0 - 0
QNK Quang Nam
F
T
Song Lam Nghe An
0 - 3
Hai Phong
F
T
Dong Nai FC
0 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Binh Duong
6 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Ha Noi TT
1 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Hoang Anh Gia Lai
4 - 2
Khanh Hoa Nha Trang
Tin mới cập nhật
Trọng Hoàng nói về khoảnh khắc kiến tạo cho Công Vinh

Trọng Hoàng nói về khoảnh khắc kiến tạo cho Công Vinh

(Thethao247.vn) - Ở phút thứ 25 trong trận Việt Nam 1-1 Iraq, Trọng Hoàng chính là người góp công lớn với đường kiến tạo thuận lợi cho Lê Công Vinh 'xé lưới' đối phương.

VIDEO: Công Vinh xin lỗi người hâm mộ cả nước vì không thắng Iraq

VIDEO: Công Vinh xin lỗi người hâm mộ cả nước vì không thắng Iraq

Trả lời trước báo giới, Công Vinh cho biết anh và các đồng đội đã cố gắng hết sức, thậm chí bị chuột rút sau trận đấu với Iraq. Toàn đội xứng đáng ngẩng cao đầu với kết quả này - Nguồn VTV

Trực tiếp Thái Lan vs Hong Kong: Màn tập dượt của người Thái

Trực tiếp Thái Lan vs Hong Kong: Màn tập dượt của người Thái

(Thethao247.vn) - 19h00 tối nay, ĐT Thái Lan sẽ có trận đấu giao hữu gặp Hồng Kông nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018.

Lý lịch đặc biệt của trọng tài chính bắt trận VN - Thái Lan

Lý lịch đặc biệt của trọng tài chính bắt trận VN - Thái Lan

(Thethao247.vn) - Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ được điều hành bởi trọng tài chính Shukralla Nawaf Ghayyath, người có lý lịch rất đáng nể trong giới cầm còi.

BĐN vào VCK EURO 2016 sớm, CR7 được trả về Real

BĐN vào VCK EURO 2016 sớm, CR7 được trả về Real

(Thethao247.vn) - ĐT Bồ Đào Nha còn 1 trận đấu nữa tại vòng loại EURO 2016, nhưng do họ đã giành vé sớm vào VCK nên HLV Fernando Santos quyết định để Cristiano Ronaldo trở về CLB Real Madrid sớm.

VIDEO: Xem Drogba 'yểm bùa' trái bóng khiến đối phương sút trượt penalty

VIDEO: Xem Drogba 'yểm bùa' trái bóng khiến đối phương sút trượt penalty

Ở 1 tình huống thổi pen gây tranh cãi trong trận đấu giữa New York Red Bulls và Montreal Impact, Drogba đã có hành động lạ và đầy hả hê khi đối phương thực hiện không thành công

Chuyển nhượng 9/10: Klopp nhận lương kỉ lục tại Liverpool

Chuyển nhượng 9/10: Klopp nhận lương kỉ lục tại Liverpool

Klopp nhận lương kỉ lục tại Liverpool; Người đại diện Coutinho bác bỏ tin đồn tới Barca và Real; Ramires gia hạn với Chelsea... là những thông tin chính trong bản tin Chuyển nhượng ngày 9/10 của Thể thao 247.

VIDEO: Pha tăng tốc trứ danh của Antonio Valencia trước hàng thủ Argentina

VIDEO: Pha tăng tốc trứ danh của Antonio Valencia trước hàng thủ Argentina

Từ 1 pha phản công của Ecuador, Valencia đã dùng tốc độ loại bỏ 3 hậu vệ của Argentina trước khi kiến tạo cho đồng đội ấn định chiến thắng 2 - 0 cho đội nhà

ĐT Thái Lan mang đội hình mạnh nhất đến Việt Nam

ĐT Thái Lan mang đội hình mạnh nhất đến Việt Nam

(Thethao247.vn) – ĐT Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu lượt về gặp ĐT Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 13/10 tới.

Phạm Mạnh Hùng nhận án phạt nặng từ VFF

Phạm Mạnh Hùng nhận án phạt nặng từ VFF

(Thethao247.vn) - Với hành vi phi thể thao ở vòng loại giải U21 Quốc gia, hậu vệ Phạm Mạnh Hùng của SLNA đã chính thức nhận án phạt nặng từ VFF.

Link Sopcast
Sự kiện nổi bật