bao bong da, tin the thao

Kết quả V-League 2016, xem KET QUA VLEAGUE 2016 hôm nay

Kết quả

Vietnam – V-League

Chủ nhật, 18 tháng 9 năm 2016
F
T
Can Tho
0 - 0
Binh Duong
F
T
Dong Thap Cao Lanh
0 - 4
Da Nang
F
T
Ha Noi TT
2 - 0
FLC Thanh Hoa
F
T
Hai Phong
3 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 3
Saigon FC
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
3 - 1
Than Quang Ninh
F
T
QNK Quang Nam
6 - 2
Dong Tam Long An
Chủ nhật, 11 tháng 9 năm 2016
F
T
Binh Duong
1 - 3
QNK Quang Nam
F
T
Da Nang
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Dong Tam Long An
2 - 5
Hai Phong
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Saigon FC
4 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Song Lam Nghe An
4 - 2
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
0 - 1
Ha Noi TT
Chủ nhật, 4 tháng 9 năm 2016
F
T
Da Nang
3 - 1
Saigon FC
F
T
Dong Tam Long An
3 - 3
Can Tho
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Ha Noi TT
1 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Hai Phong
2 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Hoang Anh Gia Lai
5 - 2
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Song Lam Nghe An
2 - 0
Binh Duong
Chủ nhật, 28 tháng 8 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Binh Duong
3 - 2
Dong Tam Long An
F
T
Can Tho
3 - 2
Hai Phong
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
Thứ bảy, 27 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 4
FLC Thanh Hoa
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
3 - 1
Da Nang
F
T
Saigon FC
0 - 3
Ha Noi TT
Chủ nhật, 21 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
QNK Quang Nam
0 - 1
Ha Noi TT
F
T
Can Tho
0 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Da Nang
4 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Hai Phong
1 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Saigon FC
0 - 2
Binh Duong
Thứ tư, 17 tháng 8 năm 2016
F
T
Binh Duong
3 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Dong Tam Long An
1 - 3
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
3 - 0
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
0 - 2
Da Nang
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Saigon FC
F
T
Ha Noi TT
0 - 1
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
2 - 0
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 13 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 3
Dong Tam Long An
F
T
Can Tho
0 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Da Nang
3 - 4
QNK Quang Nam
F
T
Hai Phong
2 - 1
Ha Noi TT
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 1
Binh Duong
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 0
FLC Thanh Hoa
Thứ sáu, 12 tháng 8 năm 2016
F
T
Saigon FC
0 - 0
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 7 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 1
Than Quang Ninh
F
T
QNK Quang Nam
0 - 0
Can Tho
F
T
Da Nang
1 - 2
Ha Noi TT
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
Saigon FC
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Binh Duong
1 - 3
Hai Phong
Thứ bảy, 6 tháng 8 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 2
Song Lam Nghe An
Chủ nhật, 31 tháng 7 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 0
Saigon FC
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Hai Phong
Thứ bảy, 30 tháng 7 năm 2016
F
T
Binh Duong
0 - 1
Da Nang
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 1
QNK Quang Nam
F
T
FLC Thanh Hoa
3 - 2
Can Tho
Thứ sáu, 29 tháng 7 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Ha Noi TT
2 - 0
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 24 tháng 7 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Hai Phong
0 - 3
Da Nang
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Binh Duong
F
T
Ha Noi TT
1 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Than Quang Ninh
2 - 1
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 23 tháng 7 năm 2016
F
T
Can Tho
0 - 1
Saigon FC
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 1
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 17 tháng 7 năm 2016
F
T
Da Nang
2 - 2
Can Tho
F
T
Saigon FC
3 - 3
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 2
Khanh Hoa Nha Trang
Thứ bảy, 16 tháng 7 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Binh Duong
1 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Dong Tam Long An
0 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 0
Ha Noi TT
Chủ nhật, 10 tháng 7 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 2
Can Tho
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Hai Phong
F
T
Saigon FC
1 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
FLC Thanh Hoa
4 - 4
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 9 tháng 7 năm 2016
F
T
Binh Duong
4 - 5
Ha Noi TT
F
T
Dong Tam Long An
2 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Than Quang Ninh
3 - 2
Da Nang
Chủ nhật, 3 tháng 7 năm 2016
F
T
Da Nang
2 - 1
FLC Thanh Hoa
F
T
QNK Quang Nam
3 - 3
Saigon FC
F
T
Can Tho
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Hai Phong
3 - 2
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 1
Binh Duong
F
T
Song Lam Nghe An
4 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Ha Noi TT
1 - 1
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 25 tháng 6 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Binh Duong
0 - 3
FLC Thanh Hoa
F
T
Da Nang
2 - 0
Hai Phong
F
T
Dong Tam Long An
1 - 2
Than Quang Ninh
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 4
QNK Quang Nam
F
T
Saigon FC
0 - 1
Can Tho
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 3
Ha Noi TT
Chủ nhật, 19 tháng 6 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Ha Noi TT
3 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Can Tho
1 - 2
Da Nang
F
T
Hai Phong
1 - 1
Saigon FC
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Than Quang Ninh
2 - 1
Binh Duong
Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2016
F
T
Binh Duong
1 - 1
Saigon FC
F
T
FLC Thanh Hoa
0 - 1
Hai Phong
F
T
Song Lam Nghe An
3 - 0
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Ha Noi TT
3 - 0
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 21 tháng 5 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 3
Da Nang
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
4 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Than Quang Ninh
2 - 1
Can Tho
Thứ tư, 18 tháng 5 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
2 - 1
Binh Duong
F
T
FLC Thanh Hoa
4 - 0
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 15 tháng 5 năm 2016
F
T
Can Tho
3 - 0
Ha Noi TT
F
T
Hai Phong
2 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Hoang Anh Gia Lai
3 - 2
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 14 tháng 5 năm 2016
F
T
Da Nang
1 - 1
Song Lam Nghe An
F
T
Saigon FC
3 - 1
FLC Thanh Hoa
Thứ sáu, 13 tháng 5 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
1 - 2
Binh Duong
F
T
QNK Quang Nam
1 - 1
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 8 tháng 5 năm 2016
F
T
Binh Duong
5 - 0
Hoang Anh Gia Lai
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 2
Song Lam Nghe An
F
T
Ha Noi TT
2 - 1
Hai Phong
Thứ bảy, 7 tháng 5 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
1 - 1
Da Nang
F
T
Dong Tam Long An
2 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 0
Can Tho
F
T
Than Quang Ninh
1 - 0
Saigon FC
Chủ nhật, 1 tháng 5 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 1
Dong Tam Long An
F
T
FLC Thanh Hoa
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Can Tho
0 - 1
QNK Quang Nam
F
T
Ha Noi TT
2 - 1
Da Nang
Thứ bảy, 30 tháng 4 năm 2016
F
T
Hai Phong
0 - 0
Binh Duong
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 2
Saigon FC
F
T
Than Quang Ninh
4 - 0
Dong Thap Cao Lanh
Thứ hai, 25 tháng 4 năm 2016
F
T
Da Nang
1 - 1
Binh Duong
Chủ nhật, 24 tháng 4 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 5
Ha Noi TT
F
T
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Saigon FC
3 - 1
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 23 tháng 4 năm 2016
F
T
QNK Quang Nam
1 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Can Tho
5 - 2
FLC Thanh Hoa
F
T
Hai Phong
2 - 1
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 17 tháng 4 năm 2016
F
T
FLC Thanh Hoa
3 - 1
Da Nang
F
T
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Can Tho
F
T
Saigon FC
0 - 0
QNK Quang Nam
Thứ bảy, 16 tháng 4 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
2 - 5
Ha Noi TT
F
T
Dong Thap Cao Lanh
0 - 1
Hai Phong
F
T
Than Quang Ninh
3 - 1
Song Lam Nghe An
Thứ sáu, 15 tháng 4 năm 2016
F
T
Binh Duong
3 - 1
Khanh Hoa Nha Trang
Chủ nhật, 10 tháng 4 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
1 - 0
Saigon FC
F
T
QNK Quang Nam
2 - 0
FLC Thanh Hoa
F
T
Can Tho
4 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Da Nang
1 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Hai Phong
4 - 2
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
2 - 0
Dong Tam Long An
F
T
Ha Noi TT
1 - 2
Binh Duong
Chủ nhật, 13 tháng 3 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
F
T
Can Tho
2 - 1
Dong Tam Long An
F
T
Saigon FC
3 - 0
Da Nang
Thứ bảy, 12 tháng 3 năm 2016
F
T
Than Quang Ninh
2 - 4
FLC Thanh Hoa
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
1 - 0
Ha Noi TT
F
T
QNK Quang Nam
0 - 1
Hai Phong
Thứ năm, 10 tháng 3 năm 2016
F
T
Binh Duong
1 - 2
Song Lam Nghe An
Chủ nhật, 6 tháng 3 năm 2016
F
T
Dong Tam Long An
1 - 1
Binh Duong
F
T
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Than Quang Ninh
F
T
Ha Noi TT
1 - 1
Saigon FC
Thứ bảy, 5 tháng 3 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
3 - 3
QNK Quang Nam
F
T
Da Nang
1 - 0
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Hai Phong
1 - 0
Can Tho
Chủ nhật, 28 tháng 2 năm 2016
F
T
Dong Thap Cao Lanh
0 - 1
Saigon FC
F
T
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
Da Nang
F
T
Hai Phong
5 - 0
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 27 tháng 2 năm 2016
F
T
Can Tho
2 - 0
Song Lam Nghe An
F
T
Khanh Hoa Nha Trang
0 - 2
FLC Thanh Hoa
F
T
Ha Noi TT
0 - 1
Than Quang Ninh
Chủ nhật, 21 tháng 2 năm 2016
F
T
Song Lam Nghe An
0 - 2
Hai Phong
F
T
Than Quang Ninh
1 - 2
Khanh Hoa Nha Trang
F
T
Dong Tam Long An
1 - 0
QNK Quang Nam
F
T
Saigon FC
0 - 5
Hoang Anh Gia Lai
Thứ bảy, 20 tháng 2 năm 2016
F
T
FLC Thanh Hoa
3 - 0
Ha Noi TT
F
T
Da Nang
2 - 1
Dong Thap Cao Lanh
F
T
Binh Duong
2 - 0
Can Tho
Tin mới cập nhật
Video bàn thắng: Valencia 2-3 Barcelona (Vòng 9 - La Liga)

Video bàn thắng: Valencia 2-3 Barcelona (Vòng 9 - La Liga)

Phải nhờ tới cú sút phạt đền thành công ở phút bù giờ cuối cùng của Lionel Messi, Barcelona mới rời Mestalla bằng chiến thắng kịch tính 3-2.

Barca thắng Valencia nhờ quả penalty phút bù giờ cuối

Barca thắng Valencia nhờ quả penalty phút bù giờ cuối

Ở phút bù giờ cuối cùng Barca được hưởng quả penalty, Messi là người đã thực hiện thành công mang về chiến thắng 3-2 cho đội nhà trước Valencia.

Video bàn thắng: Ingolstadt 3-3 Dortmund (Vòng 8 - Bundesliga)

Video bàn thắng: Ingolstadt 3-3 Dortmund (Vòng 8 - Bundesliga)

Bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2 bàn từ sớm nhưng các cầu thủ Dortmund đã nỗ lực không ngừng nghỉ và đã cân bằng tỉ số ở phút bù giờ để giành 1 điểm mang về trong chuyến làm khách trên sân của Ingolstadt.

Arsenal chia điểm trong ngày sinh nhật HLV Arsene Wenger

Arsenal chia điểm trong ngày sinh nhật HLV Arsene Wenger

Dù ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng Arsenal không thể một lần chọc thủng lưới Middlesbrough trong ngày sinh nhật HLV Arsene Wenger.

VIDEO: Suarez ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho Barca

VIDEO: Suarez ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho Barca

Diego Alves xuất sắc cứu thua cho Valencia sau pha đánh đầu của Rakitic nhưng ở tình huống dứt điểm bồi ở góc hẹp của Suarez, thủ thành người Brazil cũng đành bó tay.

VIDEO: Rodrigo bắt volley đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho Valencia

VIDEO: Rodrigo bắt volley đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho Valencia

Cú bấm bóng tinh tế của Almeida đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ Barca, tạo điều kiện để Rodrigo băng xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Valencia.

VIDEO: Pha bóng dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Valencia

VIDEO: Pha bóng dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Valencia

Từ pha căng ngang của Parejo, Munir - cầu thủ hiện thi đấu cho Valencia theo dạng cho mượn từ chính Barcelona - tung cú sút căng ở sát mép 16,5 không cho thủ thành Ter Stegen cơ hội cản phá.

VIDEO: Diego Alves và cột dọc từ chối bàn thắng của Barca

VIDEO: Diego Alves và cột dọc từ chối bàn thắng của Barca

Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất căng của Suarez khiến Diego Alves vất vả cản phá. Rakitic băng vào đá bồi trước khung thành trống nhưng điểm đến của bóng lại là... cột dọc.

VIDEO: 2 pha cứu thua như De Gea của thủ thành Diego Alves

VIDEO: 2 pha cứu thua như De Gea của thủ thành Diego Alves

Chỉ trong 5 phút, Diego Alves đã xuất sắc cản phá hai cú dứt điểm liên tiếp của Messi và Suarez.

VIDEO: Messi dứt điểm nhanh như chớp mở tỷ số trận đấu

VIDEO: Messi dứt điểm nhanh như chớp mở tỷ số trận đấu

Nhận đường chuyền từ Rakitic, Messi vung chân dứt điểm nhanh như chớp. Thủ thành Diego Alves không thể làm gì hơn do bị Suarez che khuất tầm nhìn.

Link Sopcast
Sự kiện nổi bật